Rådgivning

Vi rådgir, fasiliterer og bistår med annen form for gjennomføring av planlegging, oppfølging og opplæring for byggherrer, prosjekterende og utførende i bygge- og anleggsprosjekter. Våre ambisjoner er å doble bransjens lønnsomhet. Ikke gjennom at ansatte i prosjektene skal jobbe mer eller fortere, men ved å ta lære å ta i bruk velprøvd metodikk som brukes i involvering med ansatte. Vi får folk til å virke sammen.

Det er bare 30 cm mellom et klapp på ryggen og et spark i rumpa, men klappet på ryggen har adskillig større effekt. Ved å involvere prosjektets deltagere i planlegging og gjennomføring, gi de opplæring og anledning til å lykkes så kan vi sammen løfte tyngre enn noen gang.

Våre rådgivere er tidligere linjeledere som blir forstått like godt i styrerommet som "på gulvet". Mye av "hemmeligheten" bak å lykkes med å skape bedre prosjekter og bedre virksomheter handler om å endre en kultur. For å ha troverdighet i arbeidet har vi alltid lagt vekt på behovet for at våre ansatte må inneha lang praktisk yrkeserfaring og kunne forstå den totale driften.

For å vinne kunders mål om å gjennomføre forbedringer, lykkes med effektivisering og kostnadseffektivitet, skreddersyr vi løsninger med utgangspunkt i Lean- og VDC-metodikk. Vi har ikke som mål å bli værende hos kundene, men har som mål å istandsette de til å ta forbedringsarbeidet videre på egen kjøl.

Vi måler tilfredshet i kundetilfredshet - ikke selvtilfredshet

Vi kan dekke et stort spekter av bransjer og har levert kurs, opplæring og rådgiving i bransjer som spenner fra kultursektoren, via prosessindustrien, til bygg- og anleggssektoren. vi har jobbet med både offentlige og private virksomheter. I dag er vårt viktigste satsningsområde Bygg og Anlegg.

Men ikke la dette skremme noen fra å ta kontakt. Lean som filosofi og metodikk for forbedring kan brukes i alle typer virksomheter.

Vårt mål er å gjøre våre kunder selvdrevne på kontinuerlig forbedring. Vi setter menneskene i stand til å yte sitt beste - vi får mennesker til å virke.