Lasse Ringstad

Partner og konsulent

Om Lasse

Lasse har vært med oss siden 2010. Han har jobbet i 25 år som leder i industri på alle ledelsesnivåer; fra skiftleder til direktør. Han jobbet også som selvstendig konsulent i et par år før han begynte i Lean Communications.

➔ Lasse holder også foredrag, mer om det kan du lese her

Bakgrunn

Jeg har jobbet i 25 år som leder i industri på alle ledelsesnivåer fra skiftleder til direktør. Deretter selvstendig konsulent/ management-for-hire i et par år, før jeg startet i Lean Communications for 9-10 år siden.

Spesialiteter

Jeg får folk til virke!

Lean filosofien fordi:

Reduksjon av sløsing betyr også reduksjon av frustrasjon hos folk. Det er en vinn/vinn både for bedrift og menneske.

Lean Communications - og HUPS - fordi:

Det er veldig inspirerende å jobbe med så mange flinke kollegaer.

Avisbud, rampegutt på vaskeri og deretter sjømann.

Vi får stole på at det kun er hardt arbeid som gir gode resultater.

Jeg synes jeg møter så mange flotte og utrolig flinke folk hele tiden at jeg synes det er vanskelig å velge ut én.

"Life is like a box of chocolates, you never know what you are going to get."