Byggverk uten fundamentering

Alle som har forsøkt å bygge seg en bod eller en garasje uten å få på plass et godt fundament vet at resultatet ikke blir som ønsket. Telen løfter byggverket, døren sitter fast og vinden blåser rett gjennom. Juks i bygging lønner seg ikke. Det samme gjelder tiltak vi ønsker gjennomført på jobben. Finnes det ikke et fundament som sikrer suksess blir et hvert tiltak som gjennomføres bare et tiltak til - og ikke et trinn oppover stigen mot rett kultur, styrt utvikling og langsiktig lønnsomhet.

Resultater markerer slutten på et sett arbeidsoppgaver eller aktiviteter og viser seg i form av kvalitet, penger, tid, tilfredshet eller lignende. Resultater påvirkes derfor hovedsakelig av måten vi jobber på. Så skal resultatene endres, så må måten vi jobber på forandres først. Det betyr i våre øyne at bedrifter som prøver seg på en snarvei, som først og fremst jobber med å gjennomføre tiltak uten samtidig å bygge et fundament bestående av lederskap, kompetanse, styring, kommunikasjon ol, kun får kortsiktige effekter og raskt faller tilbake til «gamle synder».

Men dette er vel ikke noe nytt? Sannsynligvis ikke. Men allikevel velges de raskeste og enkleste «løsningene» ofte, fremfor å ta sine ansatte og organisasjonen på alvor, bruke tid på å utvikle kompetanse til forbedring, forståelse for ønsket retning og behov for endring og samarbeid mellom avdelinger, enkeltpersoner og det lederskapet som er nødvendig.

Vi tror på det motsatte. Vi tror at forbedringer kun kan gjøres som et samarbeid mellom ledere og ansatte, der ledernes rolle først og fremst er knyttet til å utvikle medarbeidere som tør, kan, får lov til og ønsker å delta.

Innvendingen vi kan møte er «at dette tar så lang tid og er så dyrt». Det minner egentlig om den tegneserien jeg engang så: en økonomidirektør og en administrerende direktør snakker sammen. Øk. Direktøren sier: tenk om vi utvikler og utdanner alle våre ansatte og de så slutter og begynner hos noen andre. Administrerende direktør svarer: tenk om vi ikke investerer i våre ansatte, og de blir…

Vi møter aldri medarbeidere som ikke ønsker å delta, eller som går på jobb hver dag for å gjøre så dårlig de kan. Men vi møter mange som ikke gis anledning og som brenner inne med gode ideer og muligheter som kan utvikles og bli til noe stort. Organisasjoner ses ofte på som pyramider, det betyr bl.a. at bredden er størst nederst. Og blir fundamentet utviklet slik at det står stødig gjennom skiftende årstider og i all slags vær, kan byggverket oppe på bli stort, ha mange former og kan stadig utvikles og forfines.

Skrevet av

Jørn Tøien

Faglig leder / Partner/ Konsulent